O kampanii

Dobra wiadomość jest taka, że dzięki pracy naukowców i ekspertów w ciągu ostatnich 40 lat stosunkowo dobrze zrozumieliśmy zmiany klimatyczne, a sposoby poprawy pogarszającej się sytuacji oraz rozwiązania adaptacyjne są znane i udokumentowane. Dzięki temu każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie jednostki, swojej rodziny, szkoły, sąsiedztwa i zachęcać innych do tego samego. Niezależnie od tych działań trzeba wymagać od polityków i liderów gospodarczych, by zajęli się opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań systemowych, czyli pozytywnych zmian na dużą skalę.

Chcemy Wam pokazać, że macie realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteś uczniem? Nauczycielem? Dyrektorem szkoły średniej? Rodzicem, który zna nauczyciela lub ma dzieci w szkole średniej?

Możesz zachęcić swoją szkołę do udziału w naszej kampanii edukacyjnej pt. „Dbaj o klimat. Redukuj CO2”.

O kampanii

Nowy projekt edukacyjno-ekologiczny autorstwa Little Greenfinity pt. „Dbaj o klimat. Redukuj CO2”, zorganizowany został dzięki wsparciu BNP Paribas Securities Services Polska.
Projekt ma służyć szerzeniu wiedzy na temat zmian klimatycznych wśród uczniów i nauczycieli. Jego celem nadrzędnym jest pokazanie możliwości realnej zmiany i sprawczości w życiu codziennym na poziomie lokalnym.
Kampania skierowana jest do wszystkich szkół średnich na terenie całej Polski – zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów.

Projekt podzielony jest na 3 etapy:

 1. Szkolenie dla nauczycieli – prowadzone przez trenerki i edukatorki Little Greenfinity (wrzesień/listopad 2021 r.).
 2. Warsztaty dla uczniów – prowadzone przez nauczyciela/-li Waszej szkoły przeszkolonego/-ych przez Little Greenfinity (październik/grudzień 2021 r.).
 3. Konkurs dla uczniów pt. “Dbaj o klimat. Redukuj CO2” – Konkurs polega na stworzeniu lokalnego projektu, którego realizacja pozwoli obniżyć emisję CO2 w swojej społeczności (szkole, domu lub dzielnicy). Uczniowie wybierają jedną z 3 kategorii konkursowych. Wyróżnienie zostanie przyznane w każdej kategorii. Wygraną w konkursie będzie pomoc merytoryczna lub/i finansowa w realizacji projektu dzięki wsparciu partnera projektu BNP Paribas Securities Services. (listopad 2021-luty 2022 r.). Rekrutacja do konkursu rozpocznie się w listopadzie 2021 r. O jej zasadach i obowiązujących terminach będziemy informować na bieżąco w zakładce “Aktualności”, “Dla nauczycieli” oraz “Dla uczniów”.

Nie miałeś/aś przyjemności brać udziału w pierwszych dwóch etapach? Nic nie szkodzi!

W trzecim etapie może wziąć udział każdy uczeń/ każda uczennica szkoły średniej bez względu na to, czy uczestniczyliście w szkoleniach i warsztatach czy nie.
Potrzebujemy zmian systemowych (np. w produkcji energii, w gospodarce rolnej) aby drastycznie zredukować emisje gazów cieplarnianych i utrzymać ocieplenie globalne poniżej 2 stopni. Ale każdy z nas ma też ważną rolę do odegrania, każdego dnia. Właśnie dlatego celem nadrzędnym konkursu jest pokazanie uczniom szkół średnich możliwości realnej zmiany i sprawczości w życiu codziennym na poziomie lokalnym. Chcemy zachęcić i włączyć polską młodzież do aktywnego udziału w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych na poziomie społeczności lokalnej, a także obudzić w młodych ludziach świadomość, że mają realny wpływ na swoje otoczenie poprzez stworzenie projektu, którego realizacja pozwoli obniżyć emisję gazów cieplarnianych w ich najbliższym otoczeniu (szkole, domu lub dzielnicy/miejscowości).

 1. Uczniowie wybierają jedną z 3 kategorii konkursowych:
  – projekt szkolny – wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie szkoły (budynek/infrastruktura/społeczność szkolna),
  · projekt rodzinny – pozwalający uczniom wraz z bliskimi redukować emisje gazów cieplarnianych,
  · projekt sąsiedzki – pozwalający mieszkańcom okolicy lub dzielnicy redukować emisje gazów cieplarnianych.
 2. Uczniowie tworzą prezentację pomysłu na projekt w formie wybranej spośród wymienionych: wideo (do 5 minut), pliku tekstowego (do max. 5 stron) lub prezentacji typu PowerPoint (max. 7 stron).W prezentacji należy uwzględnić:
  – poziom użyteczności projektu dla mieszkańców i/lub uczniów najbliższej okolicy,
  – sposób, w jaki projekt ma pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  – mierzalność redukowanych emisji gazów cieplarnianych (rząd wielkości redukcji gazów cieplarnianych).Dodatkowo uczniowie przygotowują krótką (do 40 słów) prezentację/ podsumowanie projektu wraz z tytułem w formie pisemnej.
 3. Opiekun zespołu (nauczyciel) zgłasza projekt poprzez przesłanie krótkiej prezentacji pisemnej i prezentacji projektu wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie na adres e-mail hej@redukujCO2.pl w terminie do 28 lutego 2022 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2022 r.
 5. Wyróżnione projekty wezmą udział w prezentacji projektów finalistów oraz uroczystym wręczenie nagród w kwietniu 2022 r. w siedzibie partnera projektu BNP Paribas Securities Services w Warszawie.
  Wyróżnienie zostanie przyznane w każdej z kategorii. Wygraną w konkursie będzie pomoc merytoryczna lub finansowa w części lub całości (w zależności od potrzeby projektu). Dzięki wsparciu partnera projektu BNP Paribas Securities Services wartość wszystkich nagród wynosi aż 25 000 zł.
  Więcej szczegółów dotyczących zgłoszenia projektu oraz załączniki konieczne przy zgłoszeniu znajdziecie w Regulaminie Konkursu.Pomocą w zachęceniu uczniów do udziału w konkursie może być plakat promujący Konkurs. Zapraszamy do publikowania/drukowania plakatu w miejscach, gdzie uznacie za widoczny i pomagający w promocji konkursu wśród młodzieży.

Projekty wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, jak również wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.redukujCO2.pl

Autor i organizator kampanii Little Greenfinity
Partner kampanii BNP Paribas
Masz pytanie: hej@redukujCO2.pl