O kampanii

Zmiany klimatyczne mają konsekwencje daleko wykraczające poza kilkustopniowy wzrost temperatury. Powodują zachwianie równowagi ekosystemów lądowych i morskich, utratę różnorodności biologicznej, zaburzenia obiegu wody, zmniejszenie wydajności rolnictwa itp. To wywołuje tworzący się z efektem kuli śnieżnej łańcuch konsekwencji i bardzo poważne sprzężenia zwrotne o nieodwracalnych skutkach dla środowiska oraz zdrowia człowieka.
Działalność człowieka (rolnictwo, energetyka, transport, produkcja dóbr konsumpcyjnych itp.) jest źródłem emisji ogromnej ilości gazów, takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O). Gazy te są odpowiedzialne za wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi, czyli za efekt cieplarniany, stąd nazywa się je gazami cieplarnianymi.

Dobra wiadomość jest taka, że dzięki pracy naukowców i ekspertów w ciągu ostatnich 40 lat stosunkowo dobrze zrozumieliśmy zmiany klimatyczne, a sposoby poprawy pogarszającej się sytuacji oraz rozwiązania adaptacyjne są znane i udokumentowane. Dzięki temu każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na swoim własnym poziomie, na poziomie swojej rodziny, szkoły, sąsiedztwa oraz zachęcać innych do tego samego. Niezależnie od tych działań trzeba wymagać od polityków i liderów gospodarczych, by zajęli się opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań systemowych, czyli pozytywnych zmian na dużą skalę.
Chcemy Wam pokazać, że macie realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteś uczniem? Nauczycielem? Dyrektorem szkoły średniej? Rodzicem, który zna nauczyciela lub ma dzieci w szkole średniej?
Możesz zachęcić swoją szkołę do udziału w naszej kampanii edukacyjnej „Dbaj o klimat. Redukuj CO2”.

O kampanii

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do nowego projektu edukacyjno-ekologicznego autorstwa Little Greenfinity pt. „Dbaj o klimat. Redukuj CO2”, zorganizowanego dzięki wsparciu BNP Paribas Securities Services Polska.
Projekt ma służyć szerzeniu wiedzy na temat zmian klimatycznych wśród uczniów i nauczycieli. Jego celem nadrzędnym jest pokazanie możliwości realnej zmiany i sprawczości w życiu codziennym na poziomie lokalnym.
Kampania skierowana jest do wszystkich szkół średnich na terenie całej Polski– zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów.

Projekt podzielony jest na 3 etapy:

  1. Szkolenie dla nauczycieli – prowadzone przez trenerki i edukatorki Little Greenfinity (wrzesień/listopad 2021 r.).
  2. Warsztaty dla uczniów – prowadzone przez nauczyciela/-li Waszej szkoły przeszkolonego/-ych przez Little Greenfinity (październik/grudzień 2021 r.).
  3. Konkurs dla uczniów pt. “Dbaj o klimat. Redukuj CO2” – Konkurs polega na stworzeniu lokalnego projektu, którego realizacja pozwoli obniżyć emisję CO2 w swojej społeczności (szkole, domu lub dzielnicy). Uczniowie wybierają jedną z 3 kategorii konkursowych. Wyróżnienie zostanie przyznane w każdej kategorii. Wygraną w konkursie będzie pomoc zarówno merytoryczna, jak i finansowa w realizacji projektu dzięki wsparciu partnera projektu BNP Paribas Securities Services. (listopad-luty 2022 r.). Rekrutacja do konkursu rozpocznie się w listopadzie 2022 r. O jej zasadach i obowiązujących terminach będziemy informować na bieżąco w zakładce “Aktualności”, “Dla nauczycieli” oraz “Dla uczniów”.

Projekty wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, jak również wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.redukujCO2.pl

Autor i organizator kampanii Little Greenfinity
Partner kampanii BNP Paribas
Masz pytanie: hej@redukujCO2.pl