II LO im. Batorego w Warszawie – Konkurs międzyosiedlowy

Autorki tego projektu zaproponowały kompleksowy edukacyjny program dla lokalnej społeczności w postaci konkursu międzyosiedlowego podczas którego chcą również prowadzić warsztaty. Uczennice podjęły się znalezienia rozwiązania w kilku różnych sektorach. Dla sektora żywieniowego zaproponowały prowadzenie ogródka, dla sektora transportowego – dni komunikacji miejskiej, sektora przemysłu i konsumpcji – tablicę z pomysłami na„przekaż zamiast wyrzuć”, „napraw zamiast wyrzuć”.

„Angażowanie sąsiadów we wspólne przedsięwzięcia czy organizowanie konkursów może być dobrym sposobem na edukację, W Warszawie np. dużą popularnością cieszy się konkurs Warszawa w kwiatach. Mieszkańcy chętnie chwalą się tym, wjaki sposób udało im się upiększyć kawałek miasta.” – Anna Sierpińska

Autor i organizator kampanii Little Greenfinity
Partner kampanii BNP Paribas
Patronaty Honorowe Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Patronat Honorowy Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
Partnerzy merytoryczni GREEN Kozminski Nauka o klimacie
Masz pytanie: hej@redukujCO2.pl